Piaskowanie suchym lodem

Piaskowanie suchym lodem, różni się od tradycyjnej metody piaskowania powierzchni ze względu na użyte materiały , ale nie tylko. Samo pojęcie piaskowania odnosi się do używania piasku dzięki któremu oczyszcza się powierzchnie z zanieczyszczeń, w tej drugiej metodzie, jaką jest piaskowanie suchym lodem, używa się drobinek przypominających swoim wyglądem śnieg. Proces powstawania materiału używanego do czyszczenia tak zwanym suchym lodem polega na rozprężaniu się ciekłego dwutlenku węgla poprzez oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego . Sam dwutlenek węgla jest najczęściej pozyskiwany jako odpad z różnych innych procesów chemicznych takich jak proces spalania węglowodoru w zakładach azotowych. Można wiec uznać że jest to produkt powstały ze swego rodzaju recyklingu chemicznego.

Dzięki temu do jego produkcji nie trzeba wykorzystywać dodatkowej technologii która zwiększałaby tak zwany efekt cieplarniany. Tak wykorzystywana forma suchego lodu ma też swoje zastosowanie na przykład w gaśnicach. Nie jest to zatem zupełnie nowa technologicznie metoda przetwarzania dwutlenku węgla w śnieg. Stosuje się go również w chłodnictwie, szczególnie tam, gdzie kontakt produktu lub materiału z wodą jest szczególnie niewskazany. Dzięki temu, że substancja w momencie styku z oczyszczoną lub schłodzoną powierzchnią zmienia swój stan skupienia w procesie sublimacji, nie dochodzi do osadzania się kropelek wody, co zapobiega osadom, zaciekom i zamoknięciu . Twardość suchego lodu w ogólnej skali Mosha ma wartość 2, co odpowiada twardości na przykład gipsów. W związku z tym, czyszczenie suchym lodem jest metodą nieabrazyjna, czyli taką która nie pozostawia trwałych efektów na obrabianym materiale. Wszystkie inne dostępne na rynku metody czyszczenia, oparte są na działaniu znacznie bardziej agresywny, tak jak piaskowanie tradycyjne. Kolejna różnica pomiędzy piaskowaniem tradycyjnym a tym z użyciem opisywanej metody to osad, który pozostaje po czyszczeniu piaskiem, trzeba go później dodatkowo usuwać, natomiast po czyszczeniu suchym lodem, osadu nie ma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *